Män i Centralamerika löper störst risk att mördas

1:42 min

Risken för att bli mördad skiljer sig mycket kraftigt åt i olika delar världen. Sannolikheten för att en man i Centralamerika ska bli mördad är flera hundra gånger högre än i delar av Asien, visar en ny FN-rapport.

Yngre män i delar av Centralamerika och Karibien löper störst risk att mördas i hela världen. Var 50:e man i 20-årsåldern kan ha dödats innan han fyller 31, enligt statistiken. Störst risk löper män i storstäder och sannolikt dödas han av en annan man medlem i ett kriminellt nätverk som använder ett skjutvapen.

Det visar en ny rapport  om mordstatistik från hela världen som sammanställts av FN-organet UNODC som bekämpar droger och brott.

 – Det är främst den bristande kontrollen över skjutvapen och de starka kriminella organisationerna som orsakar detta, säger Angela Me som är forskningschef på UNODC, och pekar på att det även finns stora drogrelaterade nätverk i Europa, men att de i betydligt mindre grad använder dödligt våld.

Globalt sett är åtta av tio mordoffer män. Även åtta av tio förövare är män. Kvinnor mördas, till skillnad från män, oftast i hemmet och av en anhörig.

Förra året mördades 468 000 människor på jorden, enligt rapporten och det är en minskning från fem år tidigare.

Antalet mord tycks ha minskat framför allt i Asien, Europa och Nordamerika.  

Mordstatistiken tycks gå ner i grova drag i länder där välståndet ökar och de ekonomiska skillnaderna minskar, men de alarmerande undantagen är Karibien och Centralamerika och delar av södra Afrika.