Nya mätmetoder för Kinas miljömål

2:03 min

Kinesiska myndigheter signalerar nu en omprövning av hur man ser på de enorma luftföroreningar som plågar människor i många städer, inte minst Peking. Nya mätmetoder för den förorenade luften kan vara ett sätt för Kina att göra verklighet av de miljömål som nu nämns allt oftare i till exempel femårsplanerna. 

I en stad med så smutsig luft som Peking, kan det vara bra att ta en titt på ett luftkvalitetsindex innan man planerar sin dag. För att till exempel ge sig ut och cykla långt i riktigt dålig luft kan ge andningsbesvär och huvudvärk.

Men trots att de officiella siffrorna numera ofta visar dagar med så kallad "blå himmel" i Peking är det långt ifrån en garanti för bra luft. Längst upp är himlen kanske blå, men låter man blicken glida ner mot horisonten ser man snart den blygrå kanten.

En anledning till att de officiella siffrorna inte tycks stämma med verkligheten är att de hittills inte har tagit med föroreningspartiklar på under 2,5 mikrometers storlek, något som annars är vanligt i internationella mätningar.

De här små så kallade PM 2,5-partiklarna kommer i stor utsträckning från bilavgaser, som snabbt har blivit en av de största orsakerna till dålig luft i kinesiska städer, och de pyttesmå partiklarna kan vara mer hälsofarliga och cancerframkallande än större partiklar, som till exempel sot från kolkraftverk.

Men nya mätmetoder och kriterier ska vara på väg, om man får tro vice miljöminister Zhou Jian, som nyligen lovade att de små PM-2,5-partklarna också kommer att börja mätas, och det är på tiden. Enligt tidningen Jinhua ribaos uppgifter utgör de här mindre föroreningspartiklarna mer än hälften av smogen i norra Kina, sett till vikt.