Oljan efter utsläppet är spårad

Analyserna av oljan från det stora oljeutsläppet utanför Tjörn är nu klara. Allt pekar på att oljan kommer från ett maltesiskflaggat fartyg som var inblandad i en fartygskollision utanför Danmark i september.

Kollisionen mellan en belgisk trålare och ett maltaregistrerat fraktfartyg inträffade utanför Jyllands västkust den 10 september, och fem dagar senare upptäcktes oljan vid Tjörn.

Undersökningen av oljan som gjorts vid Statens kriminaltekniska laboratorium, visar att oljan vid Tjörn är densamma som på det maltesisktflaggade fartyget, Golden Trader.

Rederiet ska nu kontaktas om saneringskostnaderna uppger Gunnar Persson utredare vid Kustbevakningen i Göteborg. Notan kommer gälla kostnader som stat, kommun och enkilda personer kan ha haft för saneringen.

Parallellt sker nu även en utredning om någon gjort sig skyldig till något brott i samband med oljeutsläppet. Brottsrubriceringen gäller då miljöbrott alternativt brott mot lag om åtgärder mot föroreningar från fartyg.

Det var fem dagar efter att det maltaregistrerat fraktfartyget Golden Trader kolliderade med en belgisk trålare Vidar utanför Jyllands västkust, som oljan upptäcktes från fartyget vid Tjörn.

Sedan dess har sanering pågått både till land och till sjöss.

När Kustbevakningen avslutade sitt arbete till sjöss i måndags hade de tagit upp 644 ton olja och fram till nu har ytterligare mellan 150 och 200 ton olja på land tagits upp på Tjörn. Snart kan grovsaneringen på land avslutas men än finns mycket olja kvar på klippor och stränder och det tidsödande arbetet med att plocka upp oljerester lär pågå fram till nästa sommar.

Hur stor notan slutligen blir för oljesaneringen kommer det ta ytterligare månader att räkna ut. Men alla som varit skadelidande har rätt till ersättning - det är främst stat och kommun men även enskilda personer som drabbats kan komma att få ersättning.

Som jämförelse kan nämnas att det enkilt största oljeutsläppet utmed svenska kuster på senare år, vilket skedde i närheten av Bornholm 2003, där slutade notan för oljesaneringen för stat och kommun på 42 miljoner kronor.

Rederiet bör klara kostnaden, då de flesta har goda försäkringar.