Oro för medlemsflykt

Det är bara ett fåtal medlemmar som lämnat Svenska kyrkan i Växjö Stift. Men kyrkan är orolig för att det kommer att bli många fler.
Enligt domprost Johan Unger finns det flera orsaker till att man väljer att lämna Svenska Kyrkan. Det kan vara att man är medlem i ett annat trossamfund och vill att kyrkoavgiften ska gå till det. Dessutom redovisas kyrkoavgiften på deklarationen från och med i år. Det kan göra att fler väljer att gå ur när de ser hur mycket det kostar.