Nytt forskningsprojekt

Hur mycket bullrar det i Östersjön?

2:00 min

Forskare ska mäta buller i Östersjön för att försöka ta reda på hur fiskar och sälar påverkas.

I dag vet man väldigt lite om ljudnivåerna i havet och om de kan bli så höga att de stressar fiskar så att de växer sämre eller inte kan reproducera sig.

Det låter en hel del under vattenytan i våra hav, framförallt kommer det höga ljud från fartygstrafiken, men även från byggnation av till exempel vindkraftsparker.

Och i det här forskningsprojektet har man riktat in sig på ett område där Nord Stream ska dra sina gasledningsrör.

Norra Midsjöbankarna är dessutom extra intressant eftersom det är klassat som ett Natura 2000-område som skapats för att skydda djur och växter från utrotning.

Och vad som nu ska ske är att forskare från FOI ska sätta ut fyra hydrofoner på sjöbotten som ska spela in ljud under olika perioder.

Projektet startar i början av nästa år och ska pågå två månader. Och under den tiden ska man mäta både det naturliga bakgrundsljudet och ljud från fartyg och buller från de plöjningar som Nord Stream kommer göra när de lägger ner sin gasledning.

Förhoppningen är sedan att resultaten ska kunna vara till hjälp för att i framtiden kunna kontrollera ljudnivåerna när EU:s nya marina regler för undervattensbuller blir klara. Och det här är också ett slags pilotprojekt när det gäller forskning om fartygstrafikens påverkan.