Färre konfirmeras

Antalet ungdomar som konfirmerar sig sjunker stadigt. Idag väljer fyra av tio 15 åringar att ''läsa hos prästen'' - vilket är en halvering sen 1970-talet. Ungdomarna i Kalmar län ligger lite över genomsnittet. I Linköpings stift konfirmerades 45 % och i Växjö stift konfirmerade sig 53 procent av 15 åringarna förra året.