Berndts superkomplicerade tricks

Danstricks, att skriva spegelvänt eller att sätta på ett påslakan på snabbast möjliga sätt. Förslagen är många, men lyssnaren Berndt kom ändå med det mest magiska trickset.

Lyssnaren Berndt har ett komplicerat siffertrick. Så här skriver han:

Något att imponera med:

Tala om att du vet vad han/hon kommer att få för resultat när de är färdiga, men säg inte svaret förrän man har räknat klart.

Be någon skriva ett tre siffrigt tal. Första och sista siffran får inte vara samma.

Be att de skriver samma siffror fast omvänt.

Dra sedan det lägsta talet från det högre.

Under resultatet skriver ni resultatet baklänges.

Addera sedan de två sista talen och du får som resultat 1089!!

/Berndt