Inger Arenander:

Socialdemokraternas frånvaro släppte fram SD

1:37 min

Med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet frånvarande slapp regeringen i stort sett stå till svars för den fortsatt höga arbetslösheten. Och medan Socialdemokraternas förra partiledare Mona Sahlin ofta talade om betydelsen av att "ta debatten" med Sverigedemokraterna avstod hennes efterträdare Håkan Juholt från det i går.

Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson utnyttjade det effektivt. Trots att Sverigedemokraterna oftast röstar med regeringen i Riksdagen passade Jimmie Åkesson på att kritisera allianspartierna på områden som traditionellt varit Socialdemokraternas hemmabana. Till exempel mer kvalificerad arbetsmarknadsutbildning och höjd a-kassa.

Först när debatten kom in på arbetskraftinvandring och integration gick de andra partiföreträdarna till samlat angrepp mot Jimmie Åkesson.

Miljöpartiets nya språkrör Åsa Romson markerade i förbifarten att hon deltog i debatten för att föra fram sin politik och gick till skarp offensiv mot regeringen, särskilt om klimatpolitiken och skolan.

Den andra nya i partiledarkretsen, Centerns Annie Lööf, avstod i sin första partiledardebatt från centermarkeringar i miljöfrågorna. Både hon och Folkpartiets Jan Björklund tonade ned de inbördes motsättningar som finns i energi- och klimatpolitiken, regeringens uppgörelse till trots.

Den internt ifrågasatte Göran Hägglund, Kristdemokraterna, påmindes av programledaren om att han velat ha lägre skatt för pensionärer och ombads säga något när debatten nästan var slut eftersom han hade tid kvar.