Underkänt för vårdvalsreformen i landstingen

Inget landsting får godkänt när det gäller att ge patienterna tillräckligt underlag för att de ska kunna välja vård, visar en forskningsrapport som Dagens Nyheter tagit del av.

Landstingen får underkänt när det gäller att ge information om vårdcentralernas kvalitet.

– Bristerna är stora på tillgänglig information, säger Ulrika Winblad, forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet till tidningen.

Enligt forskningsassistenten Caroline Andersson går det inte att få någon helhetsbild av utbud, kompetens och kvalitet på landstingens gemensamma webbplats, 1177.se, där det ska gå att jämföra vårdcentraler, närakuter eller barnmorskemottagningar.

Effekten blir enligt rapporten att konkurrensen försämras och vården riskerar att bli ineffektiv.