Förorenade områden okända för allmänheten

Omkring 80 000 områden i Sverige är misstänkt eller konstaterat förorenade av tungmetaller och andra föroreningar. Men endast vart fjärde område har riskklassats. Det innebär att många högriskområden inte är kända för allmänheten. Det konstaterar Svevia i en rapport.

Enligt länsstyrelsernas bedömning är det troligt att 1 300 områden finns i den högsta riskklassen.

Det statliga anslaget till sanering av förorenade områden är en halv miljard kronor, men det är inte tillräckligt enligt Marie Eriksson chef för marksaneringen inom Svevia. Enligt henne behöver saneringstakten även öka.