ENKÖPING

Tvätten mest förorenad

Uppsala läns tio mest förorenade områden har listats av länsstyrelsen. De två mest förorenade ligger i Enköpings kommun, nämligen Enköpingstvätten och Gröngarnsdeponin.

Enligt alla länsstyrelser så är cirka 1 300 områden i Sverige så kraftigt förorenade att de kan innebära mycket stor risk för människors hälsa eller för miljön.