Sänkta straff för skattebrott

Svea hovrätt sänkte igår straffen för dom två män som av tingsrätten dömts för bland annat grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott, i samband med att de gemensamt drev en kiosk i Strängnäs för två år sedan.
Männen dömdes till 1 år respektive 8 månader i tingsrätten. Kiosken förstördes i en explosion och männen var i början misstänkta för att ligga bakom spräningen. Hovrätten sänkte männens straff till 8 månaders fängelse, respektive 120 timmars samhällstjänst.