Avvisning av prostituerade EU-medborgare hejdas

2:15 min

Polisen i Stockholm och Västsverige kommer att sluta avvisa EU-medborgare som prostituerar sig. I vart fall under de första tre månaderna de är i Sverige. Orsaken är en dom som kommit i Migrationsdomstolen i Göteborg, som ställt polisens arbete på ända.

– För vårt arbete betyder det att vi inte avvisar de EU-prostituerade. Däremot så avvisar vi prostituerade som kommer från tredje land, alltså länder utanför EU-området. Effekten blir att vi breddar marknaden för EU-prostituerade, säger Ingemo Melin-Olsson polisintendent vid gränspolisen i Stockholm. 

Polisen har avvisat prostituerade EU-medborgare med hänvisning till att prostitution inte är ett ärligt sätt att försörja sig på.

Det är visserligen inte olagligt att sälja sex, men handlingen innebär att sexköparen begår ett brott.

Ofta är också kvinnan offer för brottet koppleri; att någon annan i bakgrunden tjänar pengar på sexhandeln.

Även om Migrationsdomstolen i Göteborg också har kommit fram till att prostitution ska ses som ett oärligt sätt att försörja sig på, så väger EU:s rörlighetsdirektiv tyngre.

Direktivet säger att EU-medborgare har rätt att vistas i andra EU-länder i upp till tre månader utan andra krav än legitimation.

– Den här domen innebär att vi inte kommer att avvisa EU-medborgare som är prostituerade under de första tre månaderna, säger Marianne Paulsson, polisintendent och den som beslutar om polisens avvisningar i Västsverige.

Blir det fritt fram då att sälja sex?

– Ja, håller det här så är det i alla fall friare, betydligt friare.

Polisen har motiverat sina avvisningar med att EU-medborgare kan avvisas om de är ett hot mot grundläggande samhällsintressen.

Det tycker polisen att prostituerade är, bland annat med tanke på den människohandel som ofta följer i dess spår.

Migrationsverket tycker likadant och polisen anser sig ha stöd i en dom från Justitiekanslern.

Polisen har använt liknande motiveringar när man tidigare avvisat tiggare i Stockholm, något som Ekot avslöjade i våras.

I de fallen har polisen fått allvarlig kritik från Justitieombudsmannen och nu har alltså en migrationsdomstol gett polisen bakläxa när det gäller prostituerade.

– Ingen tycker riktigt lika här, och det gör en lätt förvirrad, säger polisintendenten Marianne Paulsson. 

Ett problem för polisen är att det inte går att få något prejudikat, alltså en vägledande dom.

Orsaken är att polisens avvisningar inte går att pröva i någon högre domstol än migrationsdomstolen.

Nu hoppas Marianne Paulsson och hennes kollegor istället att Justitieombudsmannen ska kunna ge vägledning.

Ett ärende om en avvisad prostituerad finns hos JO, som ännu inte hunnit ta ställning till om fallet ska tas upp eller inte.

– Därför ser jag väldigt positivt på om JO vill pröva vad han tycker vi ska göra med prostituerade EU-kvinnor, för att vi ska få mer hjälp i vårt beslutsfattande.

Det är det närmsta ni kan komma ett prejudikat?

– Ja, utan en lagstiftningsändring, men jag tycker man kan fundera på det också. Jag tycker inte det här är rättssäkert, säger Marianne Paulsson.

Justitieombudsmannen riktade i somras allvarlig kritik mot polisen i Stockholm för att de avvisat tiggare.

Likadana skäl som använts vid avvisning av tiggare har använts för att utvisa prostituerade.

Det återstår att se om JO kommer ta upp ärendet med avvisade prostituerade, men Jens Västberg som är handläggare på JO tycker att polisen redan nu kan hitta stöd i det tidigare ärendet om tiggare.

– Vårt tidigare beslut från juni riktade in sig på tiggeri, men det finns ganska mycket i redogörelsen för förarbeten runt den här bestämmelsen som även äger viss giltighet på prostitution. Om de går igenom det noga kan de få viss vägledning, säger Jens Västberg.