Afasiföreningen vill synas mer

1:24 min

I Värmland drabbas varje år runt 900 personer av stroke. Många drabbas då också av afasi, en språkskada. Men för få känner till rehabiliteringsmöjligheterna som finns.

– Vi vill att fler ska känna till den möjligheter till hjälp som finns att få på Afasiföreningen i Värmland, säger Anki Hörnlund och Susanne Björkegren som båda informerar på den internationella Afasidagen om föreningens verksamhet i centrala Karlstad.

– Vi har individanpassad dataträning och många olika program för både siffror och bokstäver, säger Sussanne Björkegren. Tio datorer finns för träningen.

– Det är väldigt viktigt att man kommer igång i tid och det går fort att lära sig i början, säger Anki Hörnlund.

Varje år drabbas cirka 12 000 personer i vårt land av afasi. Av dessa är drygt 4000 personer, i yrkesverksam ålder. Inte bara stroke utan också slag emot huvudet kan ge afasi. Vanligast är dock stroke vilken ofta beror på stress.

– Det brukar framför allt vara personer på höga positioner som arbetar mycket och som stressar mycket, säger Anki Hörnlund.