Römosseskolan får fortsatt bakläxa

Römosseskolans åtgärdsplan mot diskriminering och kränkande behandling duger inte. Det säger Skolinspektionen och pekar bland annat på skolans plan mot kränkande behandling som inte når upp till kraven i skollagen.

Det var i våras Skolinspektionens oanmälda besök resulterade i en rapport som vittnade om missförhållandena på skolan.

Römosseskolan i Angered fick då kritik bland annat för att lärare var fysiskt hårdhänta mot elever, för att en osäker betygsättning gynnade pojkar. Personal ska också ha blundat när pojkar kränkte flickor.

Skolan måste nu förbättra planen mot kränkande behandling och tidigt vidta åtgärder för elever som behöver särskilt stöd.