Årets tema

Alla flickor har rätt att gå i skolan

Alla barn har rätt till avgiftsfri utbildning. Det står i Barnkonventionen som inrättades 1989. Att få gå i skolan är enligt FN en mänsklig rättighet. Ändå är det idag upp emot 100 miljoner barn som inte får ta del av den rättigheten.

En övervägande majoritet av dessa är flickor

Fattigdom, tidiga äktenskap med tonårsgraviditeter som följd, föräldrars utbildningsnivå, rädsla för våld eller övergrepp på vägen till skolan. Det är några av förklaringarna till varför många flickor inte går i skolan eller fullföljer sin utbildning.

Här är problemet störst

Problemet med att flickor inte får gå i skolan är värst i länder där fattigdomen är stor och där det råder konflikter. Länderna kring Sahara (tex Nigeria, Somalia, Eritrea, Sudan, Etiopien) och södra Asien (tex Afghanistan, Pakistan, Yemen) räknas till de områden där flickor är värst drabbade. I exempelvis Mali är endast en fjärdedel av alla skolelever flickor. I dessa områden beräknar man att flickor istället lägger i snitt sju timmar per dag på hushållssysslor. Sju timmar som de hade kunnat spendera vid en skolbänk, precis som sina bröder.

Vad får det för konsekvenser?

En flickas skolgång betyder mycket socialt och ekonomiskt, både för henne själv och för hela samhället. Ju längre flickor får gå i skolan desto senare gifter de sig, desto färre barn skaffar de och desto bättre kan de ta hand om sina barn. Dessutom ser man att spridningen av hiv avtar samtidigt som barnadödligheten minskar i länder där flickor utbildas. Det är dessutom bevisat att en flicka som har en mamma med utbildning har större chans att få gå i skolan.

Att investera i flickors utbildning är att skapa bättre livsvillkor – för alla.