Besprutningarna ökar

Försäljningen av bekämpningsmedlet Glyfosat har ökat med 50 procent sedan 1995 på Gotland
Glyfosatprodukter, t.ex Round Up, används mot ogräs och då främst mot kvickrot. Att det är just bekämpningsmedlen mot ogräs som ökar beror delvis på att jordbrukare har övergått frän mekanisk bekämpning till kemisk men det hänger också samman med vårt medlemsskap i EU. Det säger Erik Erlandsson, produktchef för växtodling på Gotlands Lantmän. En rad åkrar las i träda med bidrag från EU, och det är när dessa ska in i produktion igen som besprutningarna ökar.