Sonja Schwarzenberger, producent

Sonja Schwarzenberger har tidigare varit chefredaktör för kulturtidskriften Bang. När hon inte producerar Epstein i P1 syns Sonja som programledare i Förr Liksom och Resebyrån i SVT.

(sonja.schwarzenberger@sr.se)