Grimstorp

Äntligen fraktas arseniken bort

9:33 min

Nu ska över 100 ton gifter bort från Grimstorp. Efter över 30 års diskussioner saneras nu. Ikväll får Grimstorpsborna information. Det ska bli så rent, så det går att plocka bär där i framtiden.

Äntligen! är det väl verkligen på plats att säga nu.
För efter över 30 års dividerande om den förgiftade marken kring den före detta impregneringsanläggningen i Grimstorp utanför Nässjö, så ska den nu saneras!
Ikväll hålls kommunen ett informationsmöte i Grimstorps skola för att berätta hur det ska gå till, för det är ett omfattande arbete som krävs.
John Peterson, chef för tekniska serviceförvaltningen i Nässjö kommun, om hur det känns att det äntligen är på gång:
- För vår del är det positivt och skönt att detta verkligen kommer till ett avslut.

100 ton farliga gifter
Det är stora mängder gifter, som det handlar om. Det beräknas handla om ca 12 ton arsenik och upp till 80 ton farliga oljor. Alltså uppemot 100 ton gifter som finns i marken.

Gifterna syns på marken
Impregneringsfabriken lades ned redan på 50-talet.
- Först togs massorna ut från en grusås. Då var här en slät och plan yta för ett mobilt impregneringsverk på räls. Det pågick från 20-talet fram till 60-talet. Det var stolpar som impregnerades. De fick ligga ut och rinna av i upplag, berättar John Peterson.
Fortfarande syns var upplagen av stolpar har legat på marken.

Staten betalar det mesta
Kostnaden för saneringen är beräknad till uppemot 130 miljoner kr. Det mestar betalar staten, men Nässjö kommun bidrar med knappt 8 miljoner kr.

Det är väldiga jordmassor som ska bort.
Omkring 100.000 kubikmeter jord ska tas bort, dvs en full-lastad lastbil i timmen dygnet runt i ett och ett halvt år!
13 000 lastbilslass.
Ett drygt år kommer saneringen att pågå, säger beräkningarna.
Jorden kan inte tvättas på plats. Det har gjorts försök med jord- och stentvättare på plats, men de får inte marken tillräckligt ren. Därför blir det bortforsling av hänsyn bl a till angränsande sjöar som Lillesjön och Emån-systemet.
Jorden körs nu till anläggningar, som kan ta hand om den förorenade jorden. Det blir inte ett stort hål kvar i Grimstorp  utan hålet fylls igen med rena massor.

Ska gå plocka bär där efteråt
Målsättningen är att det ska bli så rent att det ska bli ett natur- och strövområde där det t o m ska gå att plocka bär. Rent och giftfritt alltså.
- Visst är vi glada att det äntligen blir gjort, säger John Peterson. Som chef för tekniska serviceförvaltningen i Nässjö kommun, är han en av många som ska informera Grimstorpsborna ikväll om det omfattande saneringsarbetet som redan påbörjats lite grann när det gäller den giftiga marken där.