Römosseskolan får bakläxa

0:48 min

Römosseskolans åtgärdsplan mot diskriminering och kränkande behandling godkänns inte av Skolinspektionen.

--Kränkningarna är väldigt allvarliga vad vi kommit fram till och som även kommit in via olika anmälningar som ligger till grund för tillsynen, sa enhetschef vid Skolinspektionen Hans Larsson i augusti då allvarlig kritik riktades mot skolan i Angered.

Man hittade omfattande brister i Römosseskolan som är en fristående grundskola med muslimsk inriktning.

Exempel på kränkande behandling som står att läsa i Skolinspektionens rapport är bland annat att pojkar får bättre betyg än flickor och lärare som är för hårdhänta mot elever.

Römosseskolan har upprättat en åtgärdsplan för att komma tillrätta med problemen på skolan men Skolinspektionen kräver ytterligare åtgärder.

Kränkningar som pågått under en längre tid ska redovisas och man ska utveckla åtgärder för att lösa situationen. Dessutom ska Römosseskolan förtydliga skillnaden mellan diskriminering enligt diskrimineringslagen och kränkande behandling enligt skollagen.

Rektorn ska på ett tidigt stadium uppmärksamma elever som behöver extra stöd och även se till att utbildningsplanen följer skollagen.

Vi har utan resultat sökt rektorn Vernesa Slatina.

Senast den 25 oktober ska Skolinspektionen ha fått in svar från Römosseskolan.

Siliva Rydberg
silvia.rydberg@sverigesradio.se