Vård

Dyrare assistans för kommunerna

1:45 min

Kostnaderna för personlig assistans ökar i länets kommuner. Anledningen är att Försäkringskassan stramar åt reglerna så att kommunerna får överta mer ansvar och större del av notan för den personliga assistansen.

Fler och fler ärenden landar på kommunens bord, så beskriver LSS-handläggaren Britt Semb den nya situationen. Men hon är inte ensam om att ha uppmärksammat den här tendensen. Förutom i Krokoms kommun så har man även i Åre, Östersund och Bergs kommuner märkt av att assistansersättningen kostar kommunen allt mer pengar.

– Vi får ta kostnaden för allt fler ärenden, säger Britt Semb.

Anledningen är att Försäkringskassans regler under flera år har förändrats så att det krävs allt mer för att nå upp till den gräns som gör att Försäkringskassan ska betala assistansen. Det gör nu att kommunerna får överta allt fler ärenden vilket innebär ökade kostnader.

20-timmarsgräns

Försäkringskassan avgör vem som ska stå för assistanskostnaden. Om de anser att en person har ett grundläggande behov av assistans som överstiger 20 timmar i veckan så är det deras ansvar. Bedömer de att det grundläggande behovet är mindre än 20 timmar i veckan så flyttas ansvaret och kostnaden för assistansen över till kommunen, vilket har blivit allt vanligare.

Grundläggande behov avgör

Anledningen är att Försäkringskassans regler om vad som är ett grundläggande behov, successivt har förändrats.

– Att duka, hjälpa till att skära eller att bre en smörgås har man tidigare räknat som ett grundläggande behov som man ska få assistans till, men det räknas inte som grundläggande behov längre, säger Britt Semb.

Hälften av länets kommuner säger att kostnaderna för personlig assistans bara ökar och de andra fyra som inte har märkt av någon ökning än tror att de snart kommer att göra det. Anledningen är att det trillar in fler och fler ärenden från Försäkringskassan allt eftersom det görs omprövningar av befintliga beslut. Om dessa inte når upp till 20-timmarsgränsen övergår de till att bli kommunens ansvar.

Stora summor pengar

När en kommun tar över ett ärende från Försäkringskassan ska de inte bara stå för de grundläggande assistansbehoven utan de tittar också på personens övriga behov och då tillkommer assistans till att tillexempel servera mat och andra vardagsbestyr. Även alla dessa assistanstimmar ska kommunen betala och det är det som gör att det blir så dyrt.

Numera tvärt om

Tanken med insatsen personlig assistans var från början att staten skulle stå för de största kostnaderna, alltså att Försäkringskassan skulle stå för de största utgifterna.

– Det har blivit tvärt om nu, de största kostnaderna hamnar på kommunen, säger Britt Semb.