Enköping

Tvist om förorening

En tvist har uppstått om vem som egentligen är ansvarig för en dieselförorening mitt i Enköping.

För två år sen när Statoil la ner en mack sanerade de marken där, men mot slutet av arbetet upptäcktes en ny förorening längs med en dagvattenledning. Enköpingsposten skriver att kommunen inte har kunnat hitta någon annan trolig källa till föroreningen än den gamla macken, men det anser inte bensinbolaget.