Grisslakten i länet ökar

När grisslakten i Sverige fortsätter att minska överlag, ökar den istället i Kalmar län, det säger Kalmar läns slakteris vd Tomas Gustavsson till p4 Kalmar. Därigenom har man ökat sin andel av grisslakt i landet. Gustavsson säger att ökningen kan bero på att leverantörer sett att man på KLS visat sig vara ett företag med en positiv utveckling.