Utrikesbakgrund: Polen

I sommar kommer Polen vara i fokus som ett av EM-slutspelets värdland. Ekots Per Enander ger dig en överblick över landet som regeras av en Tusk.

Polackerna kan spåra sin historia åtminstone 1 000 år tillbaka men med sitt strategiska läge har landet genomgått en dramatisk historia med både perioder av självständighet och förtryck av främmande.

En ny era inleddes 1989 i och med kommunistepokens slut. Landet blev medlem i Nato 1999 och fem år senare även i EU.

Polen var födelseplatsen för kommunistblockets första officiellt erkända politiska oberoende massrörelse när strejker på varvet i Gdansk 1980 ledde till en överenskommelse med myndigheterna om grundandet av fackföreningen Solidaritet med Lech Walesa som ordförande.

1989 ledde rundabordsförhandlingar mellan kommunistpartiet, Solidaritet och den inflytelserika Katolska kyrkan fram till delvis fria val, vilka resulterade i Östeuropas första post-kommunistiska regering.

Den polske påven Johannes Paulus II hade en betydande inverkan under denna process och katolska kyrkans inflytande i det polska samhället är fortsatt betydande.

Landet har genom åren nått framgångar i arbetet med att ställa om till marknadsekonomi och dra till sig utländska investeringar. Några exempel är Google, Sikorsky som bland annat tillverkar Black Hawk-helikoptrar och Twinings Tea.

Under en period sökte sig många yrkesarbetande polacker till Västeuropa för arbete. Men den strömmen har minskat och åtskilliga har även återvänt hem i takt med att förhållandena har förbättrats.

Polens statsskuld är nu lägre än många andra EU-länders samtidigt som tillväxten är högre än den tyska. Samtidigt tar Polen emot stora bidrag för modernisering från EU. Nya vägar och infrastruktursatsningar håller långsamt på att förändra den gamla bilden av Polen.

Polen har fortfarande en stor tungrodd jordbrukssektor som anklagas för att vara ineffektiv och fattigdomen i Polen är utbredd på landsbygden i en del områden.

För svensk del är Polen en relativt stor och växande marknad. Det finns idag cirka 600 svenska företag representerade på den polska marknaden, främst inom energisektorn, byggbranschen samt i tillverkningsindustrin.

Polen är en republik. Parlamentet har två kamrar, Sejmen eller underhuset där det egentliga lagstiftningsarbetet sker och Senaten eller överhuset som närmast har en kontrollfunktion.

I parlamentsvalet i september 2011 vann premiärminister Donald Tusks parti, Medborgarplattfomen något av en historisk seger då det var första gången sedan kommunismens fall som en premiärminister blev omvald.

Tusk väntas använda mandatperioden till att infria vallöften om reformer i den offentliga ekonomin, att få ned budgetunderskottet, samt reformera landets pensionssystem.

Per Enander, Ekot
per.enander@sr.se