Krisen gör spanjorer till gatsopare

1:59 min

I Spanien, som hör till de stora problemländerna inom eurogruppen, märks den ekonomiska krisen på allt fler sätt för spanjorerna. Arbetslösheten har sedan flera år varit bland de högsta i Europa, över 20 procent, men nu märks krisen också alltmer i vardagslivet.

I orten Esparreguera har invånarna blivit ombedda att själva hålla rent på gatorna, berättar teknikern David Labigido Rebollo.

– Det är inte obligatoriskt, men eftersom det inte längre finns pengar till renhållningsarbetare på gatorna, så är vi ombedda att hjälpa till och sopa trottoarerna framför våra egna hus, säger David Labigido Rebollo.

Borgmästaren i den lilla staden Esparreguera har också uppmanat de 22 000 invånarna att ta ansvar för bevattningen av träd och buskar på allmän mark.

Staden spar pengar samtidigt som vi stärker respekten för det gemensamma, är budskapet från den styrande konservativa nationalisten Joan-Paül Udina. Det hela har väckt både applåder och burop.

– Apotek och vård börjar också märka av krisen, säger teknikern David:

Esparreguera är bara en spansk stad med dåliga finanser. I går fryste regeringen i Madrid de statliga bidragen denna månad till 1 022 orter, därför att de inte lämnat in redovisningen för år 2010.

Tidigare har regeringen varit upprörd över att tolv av Spaniens sjutton regioner inte lever upp till de sparplaner, som parterna kommit överens om.

När hålen inte krymper tillräckligt ute i landet, blir det svårt för Spanien som land att leva upp till sina löften till de övriga i eurogruppen om sänkta underskott.

Spanien hörde från början år 2008 inte till krisländerna. Bankerna stod stadigt och statsskulden var till och med låg, men kollapsen i byggsektorn och fastighetsbranschen har bidragit till att den ekonomiska krisen fortplantar sig allt längre.

Så långt att vissa spanjorer själva bör sopa gatorna.