Borg: Europa bör följa svenskt krisrecept

2:03 min

Krisen inom eurozonen fördjupas. Senare i dag ska EU-kommissionens ordförande Barroso lägga fram förslag till hur Europas banker ska räddas genom att få nytt kapital. Svenska banker riskerar att drabbas om den europeiska kreditmarknaden slutar fungera. Men det finns en annan och kanske allvarligare effekt för Sverige, säger finansminister Anders Borg.

– Det finns en annan och uppenbar risk, och det är att nästan hela vår export är beroende av kreditinslag. Finns det inte en fungerande europeisk kreditmarknad, är situationen väldigt tuff. Så vi inser fuller väl att vi måste bidra till att hitta en konstruktiv lösning, säger Anders Borg.

Skuldkrisen i Europa har sedan några veckor tillbaka förvandlats till en kris för det europeiska banksystemet.

Bankerna vågar inte längre låna ut pengar till varandra, eftersom ingen vet vem som skulle drabbas om Greklands skulder måste skrivas av.

Situationen liknar den som uppstod efter banken Lehman Brothers kollaps år 2008. Finansmarknaden upphörde i stort sett att fungera över stora delar av världen.

Situationen är akut och de europeiska ledarna måste lägga fram ett trovärdigt räddningsprogram, säger Anders Borg.

Den nya europeiska räddningsfonden måste få så stora resurser, att den skulle kunna hantera också problem i Italien och Spanien.

Problemen med Greklands statsskuld måste lösas en gång för alla. Det måste finnas en garanti för att banksystemet har det kapital den behöver. Eurogruppen måste också få ett starkare beslutsfattande.

– Det här måste komma fram nu. Nu måste alla huvudstäderna inom eurozonen anstränga sig för att hitta lösningar och inte anstränga sig för att hitta ursäkter för att stå fast vid sina nationella positioner, säger Anders Borg.

Anders Borg och utrikesminister Carl Bildt skriver i dag i en stort uppslagen debattartikel i affärstidningen Financial Times att Europa borde följa det svenska krisreceptet från 90-talet.

Om staterna tvingas hjälpa bankerna med mer kapital, så ska det ske genom att köpa aktier till högst marknadspriset. Då kan pengarna komma tillbaka till statskassan när aktierna säljs, förhoppningsvis med vinst.

Är det inte för eländigt att det ser ut att vara på väg mot att skattebetalarna än en gång ska kallas ut för att rädda bankerna?

– Det är nödvändigt att vi säkrar det europeiska banksystemet, annars klarar sig inte exportindustri och annat. Men det är klart att detta är bedrövligt. Det är förfärligt. Det är alldeles uppenbart, att regelverken måste skärpas, så att vi inte hamnar i den här sitsen igen.