Stora förväntningar på Danmarks nye klimatminister

5:52 min

Den nya danska regeringens mål är alltså att minska koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2020. Detta skall till stor del ske genom en fördubbling av den danska vindkraften. Det är nye klimat- och energiminister Martin Lidegaards ambition att hela koldioxidminskningen skall ske inom landet, för att göra Danmark mindre beroende av inporterad olja och kol, men om det också blir regeringens politik återstår att se. Lidegaard som till för en dryg vecka sedan var chef på Danmarks gröna tankesmedja Concitohar enorma förväntningar på sig från miljörörelsen.

Man ska vända på alla stenar. Se över alla sektorer, använda både ekonomiska incitament, lagstiftning och samarbete mellan stat och näringslivet.

Men först av allt vill Martin Lidegaard redan till jul få till en historisk energiuppgörelse med oppositionen som ska hålla i 10 år. Målet är att fördubbla vindkraften så att den täcker hälften av Danmarks elbehov 2020.

Sen vill man ta sig an jordbruket och se om det går att göra mer hållbart ur miljö- och klimathänseende, och till sist reformera transportsektorn, där Martin Lidegaard förespråkar en storsatsning på bland annat elbilar och elhybrider.

Redan idag kommer en stor del av Danmarks el från vindkraft, omkring tjugofem procent, men resten av elen kommer faktiskt från kol och gas som man successivt tänkt byta ut mot biobränsle.

Omställningen är redan på gång, tack vare den danska vindkraften, menar Martin Lidegaard, men nu gäller det att snabba på takten, inte bara för klimatets skull utan också för att skydda den danska befolkningen och industrin.

- Om vi ser oss omkring ökar priserna på olja, kol, gas, mat och metall just nu dramatiskt i omvärlden, genom att bygga ut vindkraft och andra förnyelsebara energikällor kan vi till viss del göra oss mindre sårbara för den här utvecklingen, säger Martin Lidegaard.

Men ska man ha mycket flyktig vindkraft behövs ju också en mer stabil energikälla som backup, när det inte blåser. Hur ska ni lösa det om ni gör er av med kolet, frågar jag?

- Vi vill absolut få låna litet vatten av våra grannar. Ett närmare energisamarbete med grannländerna, men även Tyskland och Holland tex är en del av lösningen, säger en leende Lidegaard.

Dessutom tror han att biobränsle, biogas och en del naturgas ska fungera som backup till vinden även i framtiden.

Martin Lidegaard har tidigare suttit i Folketinget för Radikala venstre (ungefär vårt folkparti) men de senaste åren har han startat och drivit den gröna tankesmedjan Concito, som i flera rapporter under valrörelsen visat hur en grön omställning skulle kunna gå till i Danmark.

Enligt Concito kommer de planerade fyrtioprocentiga koldioxidminskningarna och en fördubbling av vindkraften att kosta varje danskt hushåll 500 danska kronor/år fram till år 2020. Men är danskarna beredda att betala det?

- Ja, det är jag övertygad om. Undersökningar visar att vi, liksom svenskarna ligger i framkant på detta område. Och sanningen är ju att jag som politiker aldrig skulle kunna genomföra den här gröna revolutionen om jag inte hade folket med mig. Men det är jag övertygad om att jag har.

Säger alltså Martin Lidegaard, till för en dryg vecka sedan den gröna tankesmedjan Concitos chef -nu nytillträdd klimat- energi- och byggnadsminister i Danmark.

Lidegaard säger själv att han känner stöd från både statsminister Helle Thorning-Schmidt och finansministern och flera bedömare som jag talade med menar också att just miljöambitionerna är något som förenar de olika partierna i den nya regeringen. Men jag kan inte låta bli att undra hur stor risken är att han ändå gör sina vänner i den gröna rörelsen besviken. Han har ju enorma förväntningar på sig.

- Ja, vem jag än träffar säger de "vi tror på dig, våra förväntningar är skyhöga!" Så jag kommer naturligtvis bara göra dem besvikna, nästan vad jag än gör. Men å andra sidan känner jag att man behöver den entusiasmen och tron på att detta faktiskt är möjligt. Och det känns mycket bra att ha det stödet.