Det går dåligt i livet för pojkar som har Y-namn

4:07 min

Pojkar som heter Conny, Sonny, Ronny eller Benny, alltså namn som slutar på y - har sämre chans i livet än andra. Forskning visar att det kan vara så.

Mikael Söderström berättar mer i P4 Extra.

Två forskare på Handelshögskolan har undersökt hur det går för y-namnen som är de överrepresenterade i kriminalregistren.

Går det verkligen dåligt i livet för pojkar som har y-namn?

- Ja, det finns en sådan koppling - men det är inte själva namnet som gör att det går illa.

Vad beror det på då?

- Vi vet inte säkert, men antagligen är det helt enkelt så att det är populära namn bland föräldrar som har det sämre ställt eller tillhör grupper i samhället som har sämre förutsättningar att lyckas.

Mikael Söderström berättar att när han själv var ung var han lite rädd för killar som hette Benny och Conny.

Blir killar med Y-namn diskriminerade på grund av sina namn?

- Inte på arbetsmarknaden - vi har testat genom att låta arbetsgivare kolla likvärdiga CV:n. Men det finns exempel på lärare som placerar killar med Y-namn längst fram i klassen för att de är potentiella bråkstakar.

Finns det fler exempel på kopplingen mellan namn och hur det går i livet?

- Ja, en studie från Australien visade att barn som har filmstjärnenamn oftare hamnar på akutmottagningar.

Hur ser de på sig själva, de som har Y-namn?

- Det kan finnas föreställningar i omgivningen om hurdana personer med Y-namn är, att de själva börjar se sig på det sättet.