Eken utanför SVT och SR ska fällas

Den gamla eken på Oxentstiernsgatan vid Radiohuset på Östermalm i Stockholm måste tas ner. Eken är angripen av svamp, och trädet kan rasa.  

Flera gånger har kronan stabiliserats med stålvajrar men det räcker inte längre och trädet måste bort, enligt trädexperten Björn Embrén på Trafikkontoret i Stockholms stad.

De insekter som finns i trädet ska få fortsatt liv i Kaknäsområdet, genom att stammar och grenar från träder placeras där det finns ekar.

Eken på Oxenstiernsgatan ska fällas i slutet av månaden.