Barroso varnar för europeisk systemkris

1:46 min

Skuldkrisen har utvecklats till en kris för Europas banker och bankerna måste omgående redovisa hur de tänker förstärka sitt kapital, sa Barroso.

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso preciserar nu kommissionens tidigare förslag om hur bankerna ska bli bättre rustade att klara eventuella kreditförluster i samband med Greklandskrisen.

Bankerna ska i första hand använda privat kapital, och i andra hand begära statligt stöd.

I sista hand ska förstärkningen av kapital finansieras av lån från eurozonens krisfond, ESFS, enligt EU-kommissionen.

Barroso anser att bankerna inte ska betala ut några bonusar så länge deras ekonomi är i balans.

Barroso varnar för att eurozonen är på väg in i en systemkris, och att det brådskar med åtgärder.