Grekkrisen kan smitta svenska kommuner

1:55 min

Det är inte bara Europas banker som drabbas av Greklandskrisen, problemen slår även mot de svenska kommunerna. Om krisen förvärras är det inte uteslutet med statliga stödpengar.

– Kommunerna har i första hand själva ett ansvar för att det hela går ihop. Men naturligtvis är det så att om vi hamnar i en mycket besvärlig situation så får vi vända på alla stenar, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Greklandskrisen pressar ner den svenska tillväxten och det sänker kommunernas skatteinkomster. Nästa år blir skatteintäkterna fem miljarder kronor lägre än vad man tidigare räknade med, enligt Sveriges kommuner och landsting. 

– Vi får strama åt det hela och lägga in besparingar löpande. Vi kan inte isolera oss ifrån den utvecklingen som sker, på gott och ont, i den övriga världen, säger Gotlands regionordförande Åke Svensson.

Ökar arbetslösheten så ökar utgifter för försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag.

– Det är klart att det här är en signal direkt till sociala förvaltningen att risken är att försörjningsstödet ökar. Eftersom det minskar på intäktssidan måste vi skära på utgifterna, det är så det fungerar, säger Greger Lindqvist är kommunalråd i Dorotea.

I Umeå har man också gjort besparingar i budgeten. Men det gäller också att kunna låna.

 Umeå är en expansiv kommun och vi behöver finansiera en del av våra investeringar via lån. Om krisen förvärras kan kapitaltillförseln strypas. Men man kan inte bara sitta och vänta tills det helt plötsligt händer och så har man inte gjort något för att möta det. Även här krävs framförhållnings, säger Mikael Öhlund, kommundirektör i Umeå.

Minskade skatteinkomster i fattiga kommuner betyder att mer pengar ska betalas in till den kommunala skatteutjämningen, där framför allt medborgarna i Storstockholm står för notan.

– Vi har ett system med kommunal utjämning i Sverige, som de allra flesta kommuner tycker är utmärkt. Det tycker jag också, det ska vi fortsätta med, säger finansmarknadsminister Peter Norman.