Mästerby

Atterdaganteckningar huggna i sten

1:25 min

Unika sexhunda år gamla inskriptioner har upptäckts på det så kallade Grenkorset, som restes efter Valdemar Atterdags härjningar på Gotland år 1361.

Inskriptionerna visar att det finns årtal och även datum, vilket gör att det nu finns en chans att få veta mer exakt när Atterdag tågade över Fjäle myr, berättar Allan Lingström, som arbetar med slagfälts-projektet i Mästerby.