"Allmänheten ska kunna förbättra polisen"

Polisernas fackförbund vill inrätta en ombudsman som allmänheten kan vända sig till för att lämna synpunkter på polisens arbete. Förbundet föreslår också att en fristående myndighet ska inrättas för att utreda polisanmälningar mot poliser och åklagare.

– Då tycker vi att det blir tydligare för allmänheten att det är en fristående myndighet och att vi inte själva utreder oss. Det är en förtroendefråga, naturligtvis, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Ni föreslår också en slags motsvarighet till allmänhetens pressombudsman som granskar media, vad skulle en sådan syssla med?
– En sådan skulle vara en länk mellan polis och allmänheten. Det skulle vara lättare för allmänheten att komma med synpunkter, idéer och klagomål. Och klagomål ser vi som en källa till förbättringar. Allmänheten skulle kunna vara med och förbättra polisen.