Sänkt kreditbetyg för Spanien

Värderingsinstitutet Standard & Poor's sänker Spaniens kreditbetyg från AA till AA- på grund av landets negativa utsikter.

Skälen är hög arbetslöshet, pressad ekonomi och "den förmodade nedgången i ekonomin" hos Spaniens viktigaste handelspartners.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch sänkte Spaniens kreditbetyg till samma nivå i fredags.

TT