Arenander: "De måste säga någonting i dag"

Ekots inrikespolitiska kommentator Inger Arenander finns på plats på Sveavägen 68 där Socialdemokraternas verkställande utskott möts i dag för att diskutera Håkan Juholts framtid som partiledare. Här svarar hon på fem frågor om den pågående krisen.

Vad händer inne hos Socialdemokraternas verkställande utskott?

– De ska lyssna på Juholt och tillsammans med honom bedöma om han har tillräckligt med förtroende för att leda partiet. Det har pågått möten med partiets grundorganisation för att diskutera vilket förtroende som finns. Det är basen för vad VU kommer fram till. Juholt har själv sagt att han vill sitta kvar.

– I början av veckan uttalade VU sitt förtroende för Juholt men om det fortfarande gäller är svårt att veta. Antingen kommer man fram till att han inte har tillräckligt förtroende. Då måste Juholt dra slutsatsen att han bör avgå. Det är också möjligt att det fortfarande finns ett förtroende för honom men att man inte tror att han kan vinna valet 2014.

– Om Juholt sitter kvar tror jag att man kommer fram till att man måste förstärka organisationen runt honom. Det har varit för mycket strul runt skuggbudgeten och flera viktiga politiska beslut. Om han ska stanna kvar måste det fungera bättre.

Hur ser den formella processen ut om Juholt avgår?

– Partiordföranden väljs av kongressen. Ska det väljas en ny partiordförande måste man utlysa en extrakongress.

Varför har inte fler tunga socialdemokrater gått ut och visat sitt stöd för Juholt?

– VU har sju ordinarie ledamöter och jag har inte sett att någon har sagt något offentlig i det här läget. Flera av de andra har inte sagt någonting. Martin Nilsson, Marita Ulvskog och Peter Weiderud, adjungerade i VU, har uttalat sitt förtroende.

– Det är väldigt få tunga socialdemokrater som uttalar sig just nu överhuvudtaget. Det sköter det här internt. Även om de tycker att han ska avgå så vill ingen vara först att uttala det. Ingen vill vara den som sätter kniven i ryggen på Juholt. Däremot vill många uttala sig anonymt, den informationen är svår att bedöma.

När Juholt tog över som partiordförande bytte han ut en hel del personer i partiets topp, hur påverkar det vad som händer nu?

– Mycket handlar om makt och positioner. De finns säkert många som är besvikna. Juholt behöll inte många som satt på ledande positioner. Men så är det, en ny partiordförande omger sig med sin egen krets.

– Juholt var heller inte ett självklart val. När han utsågs föregicks det av en väldig maktkamp. Partiet hade svårt att enas och Juholt var den som till slut gick att välja med minst stridigheter.

När kan det komma ett besked från VU?

– De brukar sitta ett tag och avsluta med att äta lunch. Så vid lunchtid i dag kommer någon form av besked. De måste säga att de har fortsatt förtroende för Juholt eller att de avvaktar den rättsliga processen. Det kan också finnas ett behov av att ha is i magen och visa att man inte låter medierna bestämma. Men de måste säga någonting i dag.