Förundersökningen mot Juholt läggs ned

0:53 min

Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Håkan Juholt. Överåklagare Björn Ericson anser att de regler som finns är svåra att tillämpa.

Han anser inte att Juholt gjort något fel när han dragit av för hela hyreskostnaden trots att han delade bostad med sin sambo.

Riksdagsledamöter som bor minst 50 km från riksdagshuset har rätt till hyresersättning på upp till 8 000 kronor per månad.

– Min bedömning är att när jag tittar på regelverket så finns det brister i det. Det går inte att dra den slutsatsen att regelverket är så tydligt att en sådan här informationsskyldighet borde åligga Håkan Juholt. Då faller egentligen frågan om det är brott eller inte på rent objektiva grunder. Jag har gjort bedömningen att det inte längre finns anledning att anta att något brott har förövats. Därför lägger jag ner utredningen, säger Björn Ericson.

De regler som finns är så otydliga att man inte kan utläsa det här?

– När det till exempel gäller frågan om man ska ha en reducerad ersättning när man är sambo med någon, jag kan inte se att det överhuvudtaget regleras i regelsystemet eller i något informationsmaterial som jag har tagit del av, säger Björn Ericson.

Juholts advokat, Hans Strandberg, var inte förvånad över beslutet.

– Det var precis som jag hade förväntat mig. Vad jag förstår, av det samtal jag har haft med åklagaren, är grunden att man anser inte att han har överträtt något regelverk på något straffrättslig sätt, säger Hans Strandberg, Juholts advokat, till TT.

– Regelverket är inte utformat, som jag ser det och som jag uppfattar att de ser det, på ett sätt som gör att det han gjort strider mot något fastställt regelverk.

Strandberg har ännu inte pratat med sin klient.

Ekot/TT