"Fritidsgrupperna alldeles för stora"

1:31 min

Barngrupperna på fritidshemmen i Göteborg är ofta alldeles för stora, den största har 159 barn. Det har Lärarförbundet kommit fram till sean man frågat sina medlemmar på Göteborgs alla fritidshem om hur stora grupperna är.

Arbetsbelastningen upplevs som mycket hög och det är ofta brist på utbildade fritidspedagoger.

– Det bekräftar de farhågor vi haft att barngruppernas storlek har ökat, säger Eva Holmén som är Lärarförbundets ordförande i Göteborg.

Ett vanligt tal är 60 barn på ett fritidshem och till dem finns inte en tillräckligt stor personal.

Ofta är det 3-4 personal till hundra barn och mellan två och fyra på eftermiddagen ,när det är flest barn, kan det vara tre.

Det finns också fall där en ensam person har 50 inskrivna barn.

Det värsta exemplet enligt Läraraförbundet är att ett fritidshem har 159 inskrivna barn, med sammanlagt åtta i personalgruppen men med underdimensionerade lokaler och ventilation.

– Det ska vara en meningsfull verksamhet påfritidshemmen, anser Eva Holmén. Man ska arbeta med ett pedagogiskt uppdrag och förstärka det som hänt under skoldagen. För att kunna ge eleverna en meningsfull fritid så måste pedagogerna kunna planera den verksamheten och även genomföra den.

– Med så många barn blir det för många störmoment. Man kan inte heller bygga relationer som också är en viktig uppfgift för fritidshemmen. Vi ser att verksamheten blir mycket drabbad när det är så stora fritidsgrupper.

Men har verkligen kommunen råd att fixa detta?

– Det är till att prioritera och våra barn är ju viktiga för framtiden så de måste ju prioriteras, anser Eva Holmén.

Lasse Nilsson
lasse.nilsson@sverigesradio.se