pengar till Bohusläns museum

Bohusläns museum får 425 000 kronor från kulturrådet för projektet Musernas museum, som är ett konst- och historieprojekt som vill överbrygga avstånden mellan humaniora och naturvetenskap. Projektet vill också locka ny publik till museet. Bohusläns museum kommer att samnarbeta med andra kulturinstitutioner i regionen för att involvera de olika konstarterna.