EU kräver öppenhet om tvångsutvisningar

1:56 min

EU:s gränskontrollmyndighet Frontex kräver nu att Sverige ökar öppenheten och insynen kring tvångsutvisningar av asylsökande. Oberoende observatörer ska finnas på plats på flyktingförvaren och ombord på flygplanen.

Utanför flyktingförvaren i Märsta utanför Stockholm, Kållered utanför Göteborg och Åstorp i Skåne har det vid flera tillfällen det senaste året varit stora protester i samband med tvångsutvisningar av asylsökande till Irak.

Utvisningarna har omgärdats av hemlighetsmakeri eftersom polisen vill undvika bråk och inte ens för medier har man velat uppge vilken dag flygen går.

– Det sker oftast mitt i natten, de binds och får ha luva på sig, säger Kim, en av de aktivister som har försökt stoppa tvångsutvisningar de senaste året.

– De blir väldigt hårt behandlade av polisen.

Hittills i år har nio tvångsutvisningar till Irak genomförts med specialchartrade plan i samarbete med andra nordiska länder. Av dem har EU:s gränskontrollmyndighet Frontex bekostat en. Dessutom har Sverige deltagit i ytterligare fjorton tvångsutvisningar samordnade och finansierade av Frontex, bland annat till Nigeria och Kosovo.

Nu kräver alltså Frontex ökad öppenhet och insyn.

– Om Frontex ska finansiera utvisningarna så ställer de krav som att det ska vara övervakning ombord på planen, säger Sören Clerton, chef för Rikspolisstyrelsens gränskontrollenhet.

Har regeringen ställt några såna krav?

– Nej det har de inte gjort.

Tycker du att det finns behov för att ha övervakning med ombord?

– Det kan ju vara en fördel om det blir en diskussion om det har använts våld eller något sånt. Då kan det ju alltid vara bra om det finns någon utomstående som också kan vittna till polisens fördel.

Men det är inte bara Frontex flyg utan samtliga tvångsutvisningar som måste övervakas.

– Det är ett krav från kommissionens sida och vi kommer att följa det mycket noga, säger Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström.

– Det kan vara en person från en frivilligorganisation som är med under hela processen för att se att värdigheten och grundläggande rättigheter för den person som ska utvisas respekteras.