Förtroendet för sjukförsäkringen sjunker

2:14 min

Svenskarnas förtroende för sjukförsäkringen sjunker dramatiskt under 2000-talet. Samtidigt ökar förtroendet för den service välfärden ger, såsom vård och barnomsorg.

Det visar en rapport till den stora Socialförsäkringsutredningen gjord av sociologiprofessor Stefan Svallfors, och som Ekot tagit del av.

– Det är väl en ganska korrekt återspegling av det faktum att socialförsäkringarna faktiskt ger ett betydligt sämre försäkringsskydd än vad som var fallet för 10 år sedan. Medan välfärdstjänsterna i vissa avseenden förbättrats till exempel inom produktiviteten i sjukvården och en del andra saker, säger Stefan Svallfors.

Gruppen svenskar som har lågt förtroende för sjukvården, alltså som inte tror att de ska få en bra vård, har nästa halverats från 40 procent 2002 till 25 procent 2010.

Samtidigt har förtroendet för sjukförsäkringen gått motsatt väg.

Där var gruppen som inte trodde att det offentliga skulle ge sjuka en tillräcklig levnadsstandard 25 procent 2002 och 35 procent 2010.

Över 3 800 personer ger i Stefan Svallfors rapport sin syn på de svenska socialförsäkringarna. Och under samma period, alltså från 2002 till nu, så ökar viljan hos personer i högre inkomstgrupper att vara med och finansiera en gemensam välfärd via skattsedeln.

– Det som typiskt sett har varit de här gruppernas talesparti, Moderaterna, säger under 2000-talet att de också tycker att välfärdsstaten är en bra grej, säger Stefan Svallfors.

Så Moderaterna har gjort tjänstemännen mer solidariska?

– Ja, lite tillspetsat kan man uttrycka det så.

En annan förändring som förvånar professor Stefan Svallfors är att svenskarnas misstänksamhet mot fusk, att folk sjukskriver sig fast de är friska eller att arbetslösa är för lata för att ta ett jobb, aldrig har varit så liten som nu.

– Precis under den här tiden då man får en ökad uppmärksamhet mot missbruk i medier och i den politiska debatten så går allmänhetens uppfattning åt andra hållet, säger Stefan Svallfors.