EU-krav tvångsutvisningar

9:16 min

Den 91-åriga hjärtsjuka och dementa kvinnan Ganna Chyzhevska som ska utvisas till Ukraina, trots att hon inte har några anhöriga kvar där som kan ta hand om henne. Biljetten är bokad och imorgon går planet - om inte Migrationsverket ändrar sig i sista stund. Ganna och hennes familj här i Sverige hoppas fortfarande att hon ska kunna få stanna av hälsoskäl. Anna Otto, barnbarn och Maria Ferm, (MP) migrationspolitiska talesperson medverkar.

Asylsökande som fått nej på sina asylansökningar utvisas med tvång från Sverige
Hittills i år handlar det om drygt 2600 personer, utvisningarna sker allt oftare med specialchartrade flyg under stor sekretess. Men nu kräver EU att Sverige ökar öppenheten och insynen kring tvångsutvisningarna. Oberoende observatörer ska finnas på plats, både på flyktingförvaren och ombord på flygplanen och Sverige kan också åläggas att följa upp hur det går för de som utvisas, något som regeringen motsätter sig. Reportage av Susanne Palme. 17-timmen