Plan ska utveckla fisket

1:31 min

Länstyrelserna i Värmland och Västra Götaland arbetar med att ta fram en fiskevårdsplan för Vänern, med syfte att utveckla fisket.

Samtliga berörda myndigheter och personer inom fiskeriverksamheten är delaktiga i att ta fram handlingsplanen.

– Planen ska vara som en spindel i nätet som håller ihop diskussionerna och samverkan mellan fiskare, kommuner och myndigheter, säger Fredrik Nilsson, fiskeribiolog på länstyrelsen i Västra Götaland.

Planen ska vara klar vid årsskiftet. Många arbetsgrupper har bildats med alla intressenter kring fisket, men också universitet och Havs- och vattenmyndigheten. Det fortsatta arbetet ska styras av fiskevårdsplanen.

– Man kan tänka sig att man jobbar med olika typer av förvaltningsplaner för olika arter och så vidare, planen ska belysa de viktigaste sakerna man behöver göra för att utveckla fisket, säger Fredrik Nilsson, fiskeribiolog på länstyrelsen i Västra Götaland.