Fem får miljödiplom

Fem företag i Sundsvall/Timrå får miljödiplom av kommunernas miljöförvaltningar. Det är Häggströms snickeri i Söråker, Timrå Gatu- å och trädgårdstjänst, Timrå Golfklubb och båda Scandic-hotellen i Sundsvall.
Enligt miljöförvaltningarna ställs höga krav för att få diplomet. Miljötänkande ska genomsyra hela verksamheten, bland annat transporter, energiåtgång och avfallshantering.