Västervik

Rötslam en höjdpunkt i Västervik

1:20 min

Västervik har sen en tid begåvats med ett nytt stort landmärke, som syns ändå utifrån E 22:an. Det är en jättehög av danskt rötslam, som nu lagras för evinnerliga tider på Västerviks soptipp  och som blivit stadens högsta punkt.

– Det är nog mer än 50 meter över havet, säger Jörgen Karlsson som är renhållningschef.

Vad kan man använda det till, kan man göra skidbacke?

– Det är mer en politisk fråga och jag vet att det varit uppe till diskussion. Men det ligger en bra bit in i framtiden.

I Västervik har man länge pratat om att få ett nytt landmärke i form av Ulveus nya hus på Slottsholmen, men precis vid Infarten finns idag redan en ny och oväntad stadssiluett.

Det är en enorm hög av runt 250.000 ton komposterat danskt rötslam, som lagts som lager på stans gamla soptippsområde, som nu ska stängas för gott.

Rötslammet som importerats under flera år och ska så göras ytterligare ett år  kommer sen att övertäckas av ett annat lager jord och skräp och kommer troligen i eviga tider, att synas långväga ifrån.

Men den ska inte släppa ifrån sig några föroreningar, tror Jörgen Karlsson.

– Det finns strikta regler hur det ska täckas och i princip lägger man ett lock på alltihop kan man säga. Det får släppa igenom väldigt lite regnvatten och i och med det kommer det inte att laka ut nämnvärda mängder av någonting.