Umeå

Utvärderar hur flyktingungdomar tas emot

1:44 min

Nu ska samhällets insatser för ensamkommande flyktingungdomar i Umeå utvärderas.

– En bra start när de anländer till kommunen är viktig för meningen är att ungdomarna ska integreras i samhället och vägledas fram till ett självständigt liv. säger Mehdi Ghazinour, docent vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet och projektledare för en forskargrupp som i samarbete med Umeå kommun och KFUM ska utvärdera hur samhällets insatser fungerar i Umeå kommun.

Forskarna vid Umeå universitet har tilldelats drygt tre miljoner kronor i EU-medel från Migrationsverket till projektet som inleds i januari nästa år och kommer att pågå i två och ett halvt år.
– De flesta ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är pojkar i 16- årsåldern och många av dem kommer från krigets Afghanistan, säger Mehdi Ghazinour.

Tankarna om att utvärdera flyktingungdomarnas mottagande väcktes hos Mehdi Ghazinour i samband med att han kom i kontakt med personalen på de så kallade HVB- hemmen, de boenden som ungdomarna placeras i efter de kommit till kommunen.