Paragraf stoppar vargjakt

1:27 min

Länsstyrelsen svarar nu på kritiken från lammproducenten Walter Preiholt, vars gård utsatts för flera vargattacker. Enligt ett beslut från länsstyrelsen får man skjuta en angripande varg vid en pågående attack. Men på grund av en paragraf i Jaktförordningen fungerar inte det alternativet i praktiken, säger Preiholt.

Som vi tidigare berättat avslog Länsstyrelsen ansökan om skyddsjakt på varg i Skultuna-reviret efter attackerna.

Lammproducenten Walter Preiholt gillar inte länsstyrelsens beslut att avslå hans ansökan om skyddsjakt på de vargar som varit ett problem på gården.

På länsstyrelsen känner man till problematiken kring lagstiftningen om grovt jaktbrott, men säger att det är upp till varje åklagare att ta ställning till om vapnet ska beslagtagas eller inte.

David Bruun, jakt- och viltskadehandläggare på länstyrelsen, var med och tog beslutet.

– Det är ju olyckligt att det kan vara så att man tar vapnen i beslag, och det kan väl jag tycka att om man skjuter med stöd av paragraf 28 och anmäler det till myndigheten så borde ju utgångsläget vara att man är en laglydig medborgare, säger David Bruun.

Walter Preiholt tycker också de elstängsel som rekomenderas av länsstyrelsen och viltskadecentret inte hållit måttet. Det är inte tillräckligt motståndskraftigt för att klara rovdjursattacker av de slag som utspelat sig på Rörbo gård utanför Skultuna.

– I det här fallet har det skett ett angrepp i alla fall och det kan ju vara lite som ett undantag som bekräftar regeln, man kallar det ju då rovdjursavvisande, alltså inte ett rovdjurssäkert stängsel. Men bedömningen är att det är meningsfullt att hålla på med från viltskadecentrets sida, säger David Bruun.