En människa möjlig att älska

Lördag 22 oktober

"Både i mitt arbete som präst och psykoterapeut har jag den fantastiska fördelen att jag får veta väldigt mycket om andra människor. Det slår aldrig fel - det jag får ta del av när den andre delar med sig av sina svårigheter och skörheter är alltid en lysande skönhet, en människa som är möjlig att älska."

Lena Fagèus är präst och psykoterapeut från Stockholm.

Producent Erika Hedenström Rekyl media, Stockholm