P1

Gudstjänsten: Berättelser som bär

P1.”Trons kraft” är temat för gudstjänsten som sänds från Vasakyrkan i Umeå, en av Sveriges största EFS-föreningar. Ungdomspastor Anna Olsson hämtar i sin predikan exempel på trons kraft ur historien och pratar om var människan kan hämta kraft.

– Jag tänker på alla som bärs av sin tro genom med- och motgångar i livet. Deras berättelser inspirerar mig, och tillsammans med bibelns ord ger de mig kraft!

Kristina Sturk sjunger solo, och spelar i gudstjänsten tillsammans med Anders Steinwall och Marcus Olsson.