Herrljunga på väg att höja skatten

Kommunstyrelsen i Herrljunga föreslår en skattehöjning med 30 öre nästa år, det står klart efter kommunstyrelsens möte igår.

Herrljunga har stora ekonomiska problem - främst med socialnämnden och utbildningsnämnden.

Socialnämnden har exempelvis begärt att få ett extra anslag på näramare tio miljoner kronor nästa år, men det medgav inte kommunstyrelsen. Istället åläggs man att komma med ett besparingsförslag.

Kommunstyrelsens presidium ska träffa socialnämndens presidium nästa vecka för att diskutera situationen.