Värnamo kommun

Byggde ramp till handikappade - får böta

En fastighetsägare i Forsheda byggde en handikappramp för att personer med funktionsnedsättning skulle kunna ta sig in i butiken i huset. Nu tvingas han betala 45 000 i straffavgift. Anledningen är den nya bygglagen.

Att bygga en handikappramp till en butik och börja använda den utan att ha fått bygglovet i handen och slutbesiktat den, kan bli en dyr affär. Det har en fastighetsägare i Forsheda fått erfara.

Nu måste han betala drygt 45 000 kronor i sanktionsavgifter. Och anledningen är den nya bygglagen.
– Lagen har ju blivit tydligare, säger Lars Rosborg som är miljö- och stadsbyggnadschef i Värnamo.

Viktigt med rätt besked

Han vill poängtera att de byggande ska vara noga med att ha ett startbesked innan man börjar bygga och ett slutbesked innan man börjar använda det som byggts.
– För numera, med den lagreglering som gäller, blir det väldigt dyrt annars.

Sedan den 2 maj i år gäller den nya plan- och bygglagen i hela landet. Det innebär framförallt att lagen skärpts för de som ska bygga, men det ska även gå snabbare att exempelvis få bygglov och mer kontroll och hjälp från kommunen.

Hade inget bygglov i handen

Fastighetsägaren i Forsheda fick tidigare i år en ny hyresgäst som var i behov av en ny entré och handikappramp till sin butik. Mannen skickade då in en bygglovsansökan för tillbyggnaden.

Men något bygglov fick han aldrig i handen. Trots det fortsatte han att bygga klart tillbyggnaden och handikapprampen och lät även butiken börja använda den - vilket är fel, enligt plan- och bygglagen.

Dubbla misstag - dubbla avgifter

Därmed så måste han nu betala ett halvt basbelopp, 21 400 kronor, i byggsanktionsavgift för att han började bygga utan bygglov och lika mycket pengar för att rampen började användas innan den slutbesiktigats.

Tidigare var inte lagen lika tvingande som den är nu och därför kunde Kommunen sänka eller ibland slopa sanktionsavgiften, och hade fastighetsägaren i Forsheda gjort den här byggnationen innan lagen trädde i kraft i maj så hade det inte blivit lika dyrt.
– Det hade inneburit en svartbyggeavgift på 20 000 ungefär, säger Lars Rosborg.

"Verkar ju urlarvigt"

Mannen äger sedan några veckor tillbaka inte fastigheten längre men det är ändå han som ska betala pengarna. Han säger till P4 Jönköping att han inte är nöjd med hanteringen av ärendet. Och en annan som tycker att det låter orimligt att man ska betala närmare 45 000 kronor för detta är Olof Abrahamsson som själv går med rullator och som använt rampen till butiken.
– Det måste han ju överklaga, det verkar ju urlarvigt.